Klubbens historia

EN STOLT HISTORIA

Ingen svensk friidrottsklubb har haft så stora dam framgångar som GÖTEBORGS KVINNLIGA IK, den äldsta, ännu verksamma kvinnliga idrottsklubb i Sverige.

GKIK bildades 1927. Motståndet mot att kvinnor idrottade var stort. Många tyckte att damerna skulle nöja sig med att stå bredvid löparbanan och heja.

GKIK:s första år var tuffa. Pengar, träningstider och tävlingar saknades. Men med ett envist arbete byggdes klubben så småningom upp till Sveriges starkaste och bidrog starkt till att synen på damfriidrotten förändrades.

60-talet var klubbens senaste storhetstid. Då kom en tredjedel av det svenska damlandslaget från GKIK.

Under ledning av den legendariske tränaren Gustav Håkansson var GKIK drivande i utvecklingen. Daglig träning året runt, inomhusträning på vintern, träningsläger utomlands, utbyte med andra länder på klubbnivå och många andra saker som i dag är självklara infördes.

Profiler fanns det massor av

Den största var Karin Lundgren-Wallgren. Hon var den första svenska kvinna som tränade verkligt hårt. De tider hon gjorde för 20-25 år sedan på 100, 200 och 400 meter skulle fortfarande räcka till SM-medaljer. 

Men det finns flera legendariska GKIK-tjejer. Wivianne Freivald slog 1964 nytt svenskt rekord i diskus med 52,62. Det tog nästan 30 år innan det överträffades av någon annan svenska. 

Ingela Eriksson, Ingrid "pyret" Almqvist, Eivor Lagman, Ann Larsson och Elisabeth Östberg (fortfarande aktiv inom veterantävlingar samt en av våra tränare för våra i dag många unga lovande ungdomar) är några andra som bidragit till de 70 svenska mästerskap, 35 nordiska och 65 svenska rekord som klubben erövrat.

Standaret, priset till den framgångsrikaste klubben på SM, erövrade GKIK 14 år i följd fram till 1972. Sedan ändrades reglerna.

GKIK - en klubb för tjejer

Allt idrottande och föreningsarbete sker på de aktivas villkor. Trivsel och gemenskap ska genomsyra klubben. Idrotten ska alltid stå i centrum.

GKIK - en klubb med en sund ekonomi

All planering, ekonomi, anställningar och arrangemang måste underordnas den idrottsliga verksamheten. Affärsverksamheten och andra arrangemang får inte ta överhanden. Eventuellt överskott ska återinvesteras i idrotten. 

Ekonomiarbetet prioriteras högt. Alla medlemmar har ett ansvar för den ekonomiska utvecklingen såväl på intäktssidan som på utgiftssidan. 

Föreningen ska aldrig låna pengar för att bedriva idrottsverksamhet.

GKIK - en klubb där ledaren har hög status

Det ska vara "fint" att vara ledare i GKIK. Föreningen ska skapa sådana förutsättningar att ledaren kan sköta sina åtagande. Ledarna ska tillförsäkras en egen utveckling, erbjudas utbildning och andra möjligheter till förkovran. Klubben ska rekrytera ledare och tränare planmässigt, framförallt genom att få egna medlemmar att utbilda sig. 

Klubben ska skapa en miljö som ger trivsel och underlättar rekryteringen. GKIK ska aktivt medverka till att fler kvinnor engagerar sig i friidrotten, både som tränare och i andra ledarfunktioner.

GKIK - en klubb med etik och moral

Som arbetsgivare ska klubben agera enligt de avtal och normer som är accepterade i samhället. Arbete ska präglas av sunda och ärliga principer. Klubben ska alltid följa muntliga och skriftliga avtal. Klubben ska visa förtroende för sina anställda.

GKIK - en ungdomsklubb

Föreningen ska vara stor och bedriva en bred verksamhet. Basen ska vara en livaktig ungdomsverksamhet. Klubben ska ge så många ungdomar som möjligt chansen att prova, träna och tävla i friidrott. Målsättning är att som vill ska få delta. Ingen får stoppas på grund av bristande färdigheter.

Klubben ska anstränga sig för att få ungdomar att stanna i klubben. Flexibilitet ska ge varje talang möjligheten att träna på den nivå det lämpligt. Resultaten kommer i andra hand. Förutsättningen för detta är väl fungerande tränare och ledare. Från cirka 16 år och uppåt ska en balanserad elitsatsning göras. Varje tjej ska behandlas som en potentiell stjärna eller blivande ledare. Alla som vill ska få chansen att utbildas till ledare. Ambitionen är att ha ett komplett "lag" i varje åldersklass.

GKIK - en elitklubb

Klubben var under många år dominerande inom svensk damfriidrott och ska arbeta för återigen bli en av landets bästa. Detta ska främst ske genom en hård satsning på ungdomssektionen och på välutbildade tränare. Målsättning är att en majoritet av våra senioraktiva ska vara fostrade inom klubben. GKIK ska inte genom att betala stora pengar locka aktiva till klubben.

GKIK - en öppen klubb

Föreningen ska aktivt ta del av vad som händer i omvärlden för att snabbt kunna dra lärdomar såväl idrottsligt, ekonomiskt och socialt. Detta är en förutsättning för att anpassa verksamheten till verkligheten.

Klubben ska vara aktiv i frågor som även indirekt berör klubben. Klubben ska sträva att stärka samarbete med andra idrottsklubbar.

Md 2020 sponsorfolder
Vill du sponsra GKIK? Klicka på bilden ovan!

GKIK:s sponsorer:

Md stadium
Md rekomo
Md nicks logo
Md evenemang
Md go teborgs jubileumslopp
Md gv21khalfmarathon rgb ny logga
Md logga idrottensbingo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub